backup for linux

http://www.nongnu.org/rdiff-backup/

for ubuntu
apt-get install rdiff-backup

türkçede tek heceli eylemler

mastar ekleri çıkarılarak yazılmıştır.
aç, ağ, ak, al, an, art, as, aş, at, ay, az, bak, ban, bas, bat, bay, bez, biç, bil, bin, bit, bık, boğ, böl, boz, bük, bul, büz, çak, çal, çap, çat, çek, çel, çent, çim, çiz, çık, cız, çök, çöl, çöm, coş, çöz, dan, de, dal, değ, del, deş, dik, dil, din, den, diz, doğ, dök, dol, don, döv, doy, dur, dür, dürt, düş, duy, düz, eğ, ek, em, er, es, eş, et, ez, fırt, gark, geç, gel, ger, gez, gir, git, göç, göm, gör, gül, güt, iç, in, it, kaç, kal, kalk, kan, kap, kar, kas, kat, kay, kaz, kerk, kert, kes, kıl, kır, kırk, kırp, kız, kon, kop, kork, koş, koy, kur, küs, ol, öl, ölç, on, öp, ör, ört, öt, öv, oy, piş, saç, sağ, sal, san, sap, sar, sark, sat, sav, say, saz, seç, sek, ser, serp, sev, sez, sik, sil, silk, sin, sıç, sık, sök, sön, söv, sol, sus, sor, soy, sun, sün, sür, sürt, süs, süz, tak, tap, tart, taş, tat, tep, tırs, toz, tut, tüy, uç, um, ürk, var, ver, vur, ye, yen, yağ, yak, yan, yap, yar, yaş, yat, yay, yaz, yen, yer, yığ, yık, yıl, yırt, yol, yont, yüz

Sistem yönetim araçları

  • chef
  • cfengine
  • puppet
  • ansible
  • salt
  • capistrano

Hatasız Düşünme Sanatı (Rolf Dobelli)

"Ömrüm ne korkunç talihsizliklerle geçti, bunların çoğu hiç yaşanmadı" Montaigne (s. 121)

"Gelecekte olacakları tahmin eden 2 tip insan vardır. Biri hiçbir şey bilmez, diğeri de hiçbir şey bilmediğini bilmez." John Kenneth (s.122)

imagemagick ile resimlerden pdf yapmak

$ convert -compress jpeg -quality 80 -auto-orient -resize 30% *.JPG outputFile1.pdf

http://www.imagemagick.org/Usage/basics/#mogrify

drupal çok dilli kurulumu

drupal 7.22 için
* standart kurulum (minimal)
* content translation
* locale
* add new language: Turkish
* download turkish translation
* import to turkish
* Türkçe'yi default yap
* içerik oluştur
-translatable olarak seç
menu çok dilli olması için modüller
*internationalization
* variable
* language icons

http://bengoodyear.com/blog/drupal-7-cracking-the-multilingual-front-pag...
** variable translation must be enabled
then select default frontpage as translatable
for turkish characters to ascii in urls
https://drupal.org/project/transliteration

Full many a flower from Thomas Gray

Full many a flower is born to blush unseen
And waste its sweetness on the desert air.
Thomas Gray

Türkçe olabiliri:
"
Birçok çiçek açar görünmeyen kızıllıkta
ve güzelliğini ziyan eder çöl havasında
"
http://www.ted.com/talks/patricia_ryan_ideas_in_all_languages_not_just_e...

midnight in paris

The artist's job is not to succumb
to despair, but to find an antidote for
the emptiness of existence.

sanatçının görevi umutsuzluğa düşmek değil, varlığın boşluğunun panzehirini bulmaktır.

Syndicate content